Agenda - Gemeenteraad Bedum 17 september 2015

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 25 juni 2015

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Integraal Veiligheidsbeleid 2015 – 2018 (rv nr 043)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Jaarverslag 2014 van de Bestuurscommissie Stichting Openbaar Onderwijs Marenland (rv nr 044)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (rv nr 045)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Verordening op het beheer en gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Bedum 2015 (rv nr 038)

Hamerstuk

Integriteitsbeleid (vaststellen gedragscode voor politieke ambtsdragers) (rv nr 046)

Bijgevoegde documenten

Verordening onderwijshuisvesting (rv nr 047)

Hamerstuk

Begrotingswijzigingen: geen

Sluiting