Agenda - Gemeenteraad Bedum 21 december 2016

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 24 november 2016

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen notitie Bijlage play film

Controleprotocol (rv nr 071)

Discussiestuk

Wijziging legesverordening 2017 (rv nr 072)

Discussiestuk

Herindelingsontwerp (oriƫnterende bespreking)

Discussiestuk

Instellen raadsklankbordgroep (rv nr 073)

Begrotingswijzigingen (geen)

Sluiting