Agenda - Gemeenteraad Bedum 16 februari 2017

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering van 21 december 2016 en van 16 januari 2017

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Vaststellen Plan van Aanpak Herindeling BMWE-gemeenten (rv nr 011)

Hamerstuk

Informatiebeveiliging in BMWE-verband (rv nr 012)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Begrotingswijzigingen (rv nr 013)

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Sluiting