Agenda - Gemeenteraad Bedum 20 mei 2014

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 24 april 2014

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Toelating nieuw benoemd raadslid P. Koster na onderzoek geloofsbrieven (rv nr 020)

Bijgevoegde documenten

Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2 (rv nr 022)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

(Her)benoeming leden in diverse gremia (rv nr 021, rechtstreeks geagendeerd)

Bijgevoegde documenten

Lange termijn Agenda (LTA, rv nr 023)

Bijgevoegde documenten

Begrotingswijzigingen (rv nr 024)

Bijgevoegde documenten

Sluiting