Agenda - Gemeenteraad Bedum 22 februari 2018

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 25 januari 2018

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken

Planontwikkeling (omgevingsvergunning en krediet) Folkerdastraat 15 t/m 23 te Bedum

Bijgevoegde documenten

Begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst Groningen

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen

Bijgevoegde documenten

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingscergunning nieuwbouw "Togtemaarschool" aan De Vlijt te Bedum

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Sluiting