Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 25 januari 2018

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Installatie raadslid Herman Nunnink

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 14 december 2017

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Bijgevoegde documenten

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Wijziging APV

Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer

Verlenging pilot Opzet Taalhuizen BMWE 2018

Bijgevoegde documenten

Vaststellen bebouwde komgrenzen

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Het Hogeland

Sluiting