Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 21 juni 2018

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Installatie raadslid

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burger

Vaststelling van de besluitenlijst: 31 mei 2018

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Bijgevoegde documenten

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Herverdeling nevenfuncties

Bijgevoegde documenten

Memo hondenpoep

Niet behandeld

Bijgevoegde documenten

Vaststelling facetbestemmingsplan Eemsmond gebouwd erfgoed

Sluiting