Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 20 juli 2017

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Schorsing

Besloten vergadering

Heropening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijsten 22 juni en 13 juli (wordt nagezonden)

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Bijgevoegde documenten

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Begroting werkplein Ability 2018

Jaarrekening/jaarverslag 2016 Eemsmond

Verantwoording en afrekening fractievergoeding 2016

Bijgevoegde documenten

Verklaring van geen bedenkingen

Bijgevoegde documenten

Vaststelling bestemmingsplan "Uitbreiding Eemshaven 2de fase zuidoost

Sluiting