Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 30 november 2017

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 16 november 2017

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Bijgevoegde documenten

Terugkoppeling verbonden partijen

Tekorten BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) budgetten 2017

Najaarsrapportage 2017

Starterslening

Bijgevoegde documenten

Verordening Blijverslening

Zienswijze op Meerjarenprogramma brief NCG

Subsidieaanvraag Stichting Samen in Beeld

Sluiting