Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 10 maart 2016

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 11 en 25 februari 2016

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Uitbreiding formatie griffier

Onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie het Hoogeland "Punten op de i" over bestuurlijke informatievoorziening in de gemeente Eemsmond

Vaststelling notitie 'handhaving hokken en keten gemeente Eemsmond'

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Sluiting