Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 7 september 2016

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Spreekrecht burgers

Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant

Sluiting