Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 10 november 2016

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Najaarsrapportage 2016

Programmabegroting 2017

Sluiting