Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 12 februari 2015

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Centrumvisie Uithuizen

Fase 5: realisatie

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 29 januari 2015

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Memo alternerend inzamelen

Bijgevoegde documenten

Kaderstelling met betrekking tot de kerntakendiscussie

Kaderstelling Hokken en Ketenbeleid

Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Aanstelling accountant 2015

Sluiting