Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 15 oktober 2015

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 17 september 2015

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden gemeente Eemsmond 2015

Invoering en aanwijsbesluit werkkostenregeling 2015

Schaalvergroting en herindeling

Bestemmingsplan Klinkenborgerweg 1 Kantens

Herziening bestemmingsplan buitengebied en aanpassen lijst 'verklaring van geen bedenkingen'

Afvalstoffenverordening

Actualisatie klachtenverordening

Sluiting