Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 2 oktober 2014

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 18 september 2014

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Memo inzake maatschappelijke banen

Conceptbegroting 2015 Ability

Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2015-2018

Garantstelling lening Stichting Uithuizer Woningbouw

Kaderstelling beleidsplannen Jeugdzorg en Wmo (en het persoonsgebonden budget)

Bestemmingsplan herinrichting locatie Woltjer Uithuizermeeden

Verordening tot het instellen en toekennen van een erepenning van de gemeente Eemsmond

Sluiting