Agenda - Gemeenteraad Winsum 7 november 2017

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Bijdragen 1e termijn

Bijgevoegde documenten

Bespreking door de raad van: Programmabegroting 2018

Bespreking van de raad: Wijziging diverse verordeningen, te weten 1. Leges 2018 inclusief tarieventabel; 2. Marktgelden 2018

Reactie college

Vervolg opiniƫrende bespreking door de raad (tweede termijn)

Vervolg reactie college (tweede termijn)

Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Besluitenlijst raad 17 oktober 2017

Sluiting