Agenda - Gemeenteraad Winsum 14 juli 2016

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Jaarstukken 2015

Kadernota 2016

Begrotingswijziging

Sluiting