Agenda - Gemeenteraad Winsum 6 september 2016

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Presentatie Bestemmingsplan Winsum-Dorp, Munster fase 1

Concept startdocument herindeling

Sluiting