Agenda - Gemeenteraad Winsum 13 oktober 2016

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Bekrachtiging voornemen herindeling BMWE

Plan van Aanpak Volksraadpleging Middag-Humsterland

Begrotingswijziging

Sluiting