Agenda - Gemeenteraad Winsum 10 november 2016

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Programmabegroting 2017

Wijziging diverse verordeningen

Wijziging diverse verordeningen

Bijgevoegde documenten

Reactie college

Begrotingswijziging

Bijgevoegde documenten

Sluiting