Agenda - Gemeenteraad Winsum 2 juli 2015

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Kadernota 2015

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Sluiting