Agenda - Gemeenteraad Winsum 14 april 2015

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Besluitenlijst raad 17 maart 2015

Bestuurlijke toekomst (herindeling)

Sluiting