Agenda - Gemeenteraadsvergadering 30 januari 2019

Raadszaal, Uithuizen
19.00 - uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 2 januari 2019

Bijgevoegde documenten

5. Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

6. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging van vier raadsleden

7. Benoeming van de plaatsvervangend griffier

Bijgevoegde documenten

8. Aantal (politieke) benoemingen en aanwijzen vertegenwoordigers

9. Vaststellen Archiefverordening gemeente Het Hogeland 2019

10. Vaststellen aantal financiële verordeningen en regelingen

  • Financiële verordening gemeente Het Hogeland 2019
  • Controleverordening gemeente Het Hogeland 2019
  • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Het Hogeland, 2019
  • Treasurystatuut gemeente Het Hogeland 2019

11. Sluiting