Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 12 januari 2017


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Bijgevoegde documenten

Verslagen vergadering VROM 30 november 2016 en ABZ 1 december 2016.

Bijgevoegde documenten

Aanvraag ondersteuning project 'Het Groene Ommetje'.

Wijziging van de bouwverordening

Bijgevoegde documenten

Benoeming bestuursleden Stichting Muziekschool Hunsingo

Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Marenland

Bijgevoegde documenten

(Her)Benoeming van leden in diverse gremia

Bijgevoegde documenten

Bespreking Monitor Sociaal Domein 3-de kwartaal 2016

Rondvraag

Sluiting