Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 16 juni 2016


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 19 mei 2016

Bijgevoegde documenten

Jaarrekening 2015

Bijgevoegde documenten

Voorjaarsnota 2016

Bijgevoegde documenten

Evaluatie Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 en Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018

Jaarstukken en jaarrekening 2015 Ability

Aanbestedingsdocument gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten BMWE-gemeenten en Werkplein Ability

Bijgevoegde documenten

Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Veiligheidsregio Groningen

Lange Termijn Agenda (LTA)

Rondvraag

Sluiting