Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 5 maart 2015


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 5 februari 2015

Bijgevoegde documenten

Overheveling budgetten 2014-2015

Bijgevoegde documenten

Vervanging toplaag Cruyff Court - Arjen Robben Veld

Bijgevoegde documenten

Gaswinning en gevolgen (a.h.v. brief college b&W)

Bijgevoegde documenten

Bespreking notitie aanlegsteigers

Bijgevoegde documenten

Vergoeding leden rekenkamercommissie (Rkc) gemeente Bedum

Lange Termijn Agenda (LTA)

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting