Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 9 april 2015


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 5 maart 2015

Bijgevoegde documenten

Zienswijze jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016 ARCG

Bijgevoegde documenten

Reconstructie Wilhelminalaan fase 2 (bespreking collegevoorstel!)

Aanpassing Centrum: herinrichting Kleinestraat en aanpassing parkeerplaats

Bijgevoegde documenten

Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2

Bijgevoegde documenten

Herziening bestemmingsplannen “Bedrijvenpark Boterdiep”

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting