Agenda - Raadscommissie VROM Bedum 18 mei 2016


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslagen vergaderingen VROM 9 maart 2016 en gecombineerde VROM/ABZ 7 april 2016

Bijgevoegde documenten

Opwaardering brug “Nije Draai” te Zuidwolde

Bijgevoegde documenten

Beeldkwaliteitsplan Bedum Kern, locatie bedrijvenpark Boterdiep

Bijgevoegde documenten

Bestemmingsplan Bedum Kern, locatie bedrijvenpark Boterdiep

Wijziging gemeenschappelijke regeling ARCG op basis van Wet modernisering vennootschapsbelasting

ARCG ontwerpbegroting 2017

Bijgevoegde documenten

Jaarstukken 2016 (rekening 2015, begroting 2017 en uitvoeringsprogramma 2016) van de Regio Groningen-Assen

Rondvraag

Sluiting