Agenda - Raadsklankbordgroep 18 oktober 2017

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 18 september

Bijgevoegde documenten

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Dienstverleningsconcept

Bijgevoegde documenten

Externe communicatie

Advies Begroting herindeling en voorstel voorfinanciering kosten 2017

Vergaderschema raadsklankbordgroep 2018

Bijgevoegde documenten

Voorbereidingen verkiezingen gemeenteraad Het Hogeland

Bijgevoegde documenten

Advies Begroting herindeling en voorstel voorfinanciering kosten 2017

Vergaderschema raadsklankbordgroep 2018

Bijgevoegde documenten

Voorbereidingen verkiezingen gemeenteraad Het Hogeland

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting